Administrator strony: Małgorzata Brygider

Pole tekstowe: 1% 

dla mojej szkoły

WIZJA I MISJA SZKOŁY

GRONO   PEDAGOGICZNE

SUKCESY UCZNIÓW

 

KALENDARIUM

WYDARZEŃ

FORUM  UCZNIÓW  NASZEJ  SZKOŁY

HISTORIA  SZKOŁY

NADANIE  SZKOLE  IMIENIA

Pole tekstowe: Szkoła położona
jest 12 km na zachód od Krakowa w pobliżu malowniczych skałek jurajskich
i Doliny Mnikowskiej

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM.  BŁ.  MATKI  TERESY  Z  KALKUTY

W CHOLERZYNIE

 

                       Z  FILIĄ     W   MNIKOWIE

Szkoła  Podstawowa

   im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
w Cholerzynie

 z filią w Mnikowie

32-060 Liszki

spcholerzyn@poczta.onet.pl

 

Tel./fax: (012)  280 60 49

 

 

Zapraszamy na naszą nową stronę 
www.spcholerzyn.superszkolna.pl